Certificaten

http://www.keurmerktenl.nl/

Om hoogstaande kwaliteit bij de keurmerkhouders te waarborgen, is het Keurmerk Transport & Logistiek gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK. Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst. Het verkrijgen van het Keurmerk gaat niet over één nacht ijs. De certificering vereist een solide voorbereiding, de nodige aandacht en voortdurende bijsturing. Is het Keurmerk eenmaal behaald, dan volgt elke drie jaar een audit. Zo worden de naam en de waarde van het Keurmerk hoog gehouden.

Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend keurmerk voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Bedrijven die over het keurmerk beschikken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen die van belang zijn voor hun klanten. Voor opdrachtgevers is het van belang dat het Keurmerk Transport & Logistiek precies die zaken regelt waar het om gaat bij het uitbesteden van vervoer. Dat maatwerk maakt het Keurmerk Transport & Logistiek uniek en verschillend van andere kwaliteitsregelingen voor het bedrijfsleven. Het keurmerkreglement is gebaseerd op het INK-managementmodel dat zijn grondslag vindt in het internationale EFQM-model. Hierdoor vinden Nederlandse en buitenlandse klanten een waardevolle kwaliteitswaarborg in het Keurmerk Transport & Logistiek.

Keurmerk Transport & Logistiek

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/ecostars/

ECOSTARS is een erkenningsregeling voor vervoerders van vracht en personen. Onder goederenvervoer vallen busjes en vrachtwagens en onder personenvervoer vallen bussen, touringcars en minibusjes. Een breed spectrum aan vervoerders kan zich aansluiten op de erkenningsregeling, variërend van nationale en internationale vervoerders, de publieke sector tot kleine onafhankelijke vrachtrijders.

Voorwaarde is dat vervoerders opereren in Rotterdam en omgeving of hier een thuisbasis hebben. Geïnteresseerde bedrijven melden zich aan en krijgen op basis van hun duurzame prestaties op het gebied van voertuig- en brandstofkeuze sterren toegekend. Ook worden er sterren toegekend voor het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Denk aan managementsystemen die reductie van emissies tot doel hebben. Hoe meer sterren, hoe beter een bedrijf presteert op het gebied van duurzaam transport en distribueren. Daarnaast ontvangt elke deelnemer gratis advies voor het bereiken van de volgende ster.

Certificaat ECOSTARS

QS is een Duits kwaliteitssysteem wat in 2001 is opgericht als antwoord op de BSE crisis. De AGF tak is hier in 2004 bijgekomen. Het QS systeem is een ketenborging, dat wil zeggen dat elke schakel in de keten, van teler tot retail gecertificeerd moet zijn. Voor telers, handel en retail lagen die eisen er al, vanaf 2015 komt daar nog de ontbrekende schakel, het transport, bij.

Door de schakel ‘transport’ ook te certificeren, heeft QS een volledig inzicht in de keten, en kunnen ze garant staan voor de kwaliteit en voedselveiligheid van de producten die als QS (logo) in het handelsverkeer komen, of zoals hun slogan zegt: van teler tot winkelschap. Hiermee onderscheiden ze zich van andere kwaliteitssystemen.

Het QS Logistic certificaat omvat een aantal eisen waaraan een bedrijf moet voldoen. De nadruk ligt op hygiëne, klachtenafhandeling, crisismanagement, temperatuurbeheersing en ander zaken in relatie tot voedselveiligheid. Naast het feit dat de aangesloten Duitse retail certificering als voorwaarde stelt, is het ook voor het transportbedrijf zelf een bevestiging dat de zaken goed op orde zijn.

In tegenstelling tot andere kwaliteitssystemen biedt QS een uitgebreide controle door de hele keten: van teler tot winkelschap. Eisen op het gebied van transport en opslag, hygiëne en traceerbaarheid zijn relevant voor de AGF. Daarnaast is er de deelname aan het residu monitoring programma van QS. Dit alles om potentiele risico’s voor de voedselveiligheid zo snel mogelijk te ondervangen.

Certificaat QS

Lean & Green helpt bedrijven op weg naar duurzame oplossingen en optimale logistieke processen.

Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en effectieve maatregelen. We helpen je op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen.

Certificaat Lean & Green