QS Logistics-certificaat behaald.

QS Logistics-certificaat voor Univeg-transporteur Koos van Gaalen

Met het behalen van het QS-Logistics certificaat door transporteur Koos van Gaalen BV heeft groente- en fruitexporteur Univeg Trade Benelux BV in zijn hele aanvoerlijn de kwaliteit gewaarborgd door middel van certificaten. De aanvoerende telers werken met QS Production, de transporteur met QS Logistics en Univeg zelf met QS Wholesale. Qualität & Sicherheit is een Duits kwaliteitszorgsysteem dat de kwaliteit van groente en fruit in de gehele keten garandeert. De QS audits zijn uitgevoerd door MPS-ECAS.
 
QS Logistics-certificaat voor Univeg-transporteur Koos van Gaalen
 
Vele Duitse supermarkten eisen van hun leverancier dat de volledige keten QS gecertificeerd is. Doordat de goederen van de klanten van Van Gaalen uit Poeldijk nu volgens de QS-normen worden opgeslagen en getransporteerd, mogen ze het QS-logo op hun producten voeren en maken hiermee aan de consument duidelijk dat het QS gecertificeerde producten betreft. De drie elementen die hierbij centraal staan zijn voedselveiligheid, transparantie en traceerbaarheid.
 
Certificatiemanager Robert Zuyderwijk van MPS-ECAS ziet kwalificering van de gehele keten steeds vaker terug bij de voorwaarden van klanten. "Internationale klanten vragen om kwaliteit die van te voren vaststaat, daar kan een dergelijk certificaat goed voor dienen. Vanaf 1 januari 2015 stelt QS het verplicht dat het stuk logistiek in de keten QS gecertificeerd is zodat de keten volledig gecertificeerd is. Bedrijven die dan QS gecertificeerde producten voor bijvoorbeeld Univeg willen transporteren, moeten het certificaat QS Logistics bezitten".
 
Bron: AGF.nl
 

Certificaat informatie

QS – Qualitat un Sicherheit     QS Logistics

 

QS is een Duits  kwaliteitssysteem wat in 2001 is opgericht als antwoord op de BSE crisis. De AGF tak is hier in 2004 bijgekomen. Het QS systeem is een ketenborging, dat wil zeggen dat elke schakel in de keten, van teler tot retail gecertificeerd moet zijn. Voor telers, handel en retail lagen die eisen er al, vanaf 2015 komt daar nog de ontbrekende schakel, het transport, bij.

 

QS Logistics-certificaat voor Univeg-transporteur Koos van Gaalen

         

Door de schakel ‘transport’ ook te certificeren, heeft QS een volledig inzicht in de keten, en kunnen ze garant staan voor  de kwaliteit en voedselveiligheid  van de producten die  als QS (logo) in het handelsverkeer komen, of zoals hun slogan zegt: van teler tot winkelschap. Hiermee onderscheiden ze zich van andere kwaliteitssystemen.

 

Een aantal Duitse retailers hebben zich geconformeerd aan dit systeem, en hebben QS producten in de AGF schappen. Dit houdt in dat de leverancier en alle voorgaande en tussenliggende  stappen ook moeten voldoen aan de QS eisen, en dus gecertificeerd moeten zijn (worden).

 

Het QS Logistic certificaat omvat een aantal eisen waaraan een bedrijf  moet voldoen. De nadruk ligt op hygiëne, klachtenafhandeling, crisismanagement, temperatuurbeheersing en ander zaken in relatie tot voedselveiligheid. Naast het feit dat de aangesloten Duitse retail certificering als voorwaarde stelt, is het ook voor het transportbedrijf zelf een bevestiging dat  de zaken goed op orde zijn.

 

In tegenstelling tot andere kwaliteitssystemen biedt QS een uitgebreide controle door de hele keten: van teler tot winkelschap. Eisen op het gebied van transport en opslag, hygiëne en traceerbaarheid zijn relevant voor de AGF. Daarnaast is er de deelname aan het residu monitoring programma van QS. Dit alles om potentiele risico’s voor de voedselveiligheid  zo snel mogelijk  te ondervangen.

 

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op de website van QS: www.q-s.de 

 

Rellebel